Quantum Research Unit, CSL

ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม

การตรวจวัดเชื้อโควิด-19
เครื่องตรวจวัดสนามแม่เหล็กแบบอะตอม
เครื่องวัดอัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงแบบอะตอม
การจำลองควอนตัม
การแอ็นนีลควอนตัม
การคำนวณควอนตัม

ห้องวิจัยการแพทย์ควอนตัม

การตรวจจับควอนตัมโซลิดสเตตประยุกต์